Podrška

Podrška

Preuzimanje

MikroTik hAP lite TC

Kratke upute za povezivanje i korištenje Mikrotik hAP lite TC rutera u svrhu automatskog otvaranja web aplikacije SolutionBox.

Datoteka: solutionbox_upute_-_mikotik_hap_lite_tc.pdf
Veličina: 86,7 kB
Verzija: 1.1

Upute hap lite (PDF)

MikroTik wAP

Upute za povezivanje i korištenje Mikrotik wAP rutera u svrhu automatskog otvaranja web aplikacije SolutionBox.

Datoteka: solutionbox_upute_-_mikotik_wap.pdf
Veličina: 85,9 kB
Verzija: 1.1

Upute wap (PDF)

Korištenje uređaja

Ova redovito unaprijeđivana web aplikacija ima brojne pogodnosti, ovo su neke:

Automatska Navigacija

Uz interaktivnu kartu te detalje o poželjnim lokacijama, nudi opciju automatske navigacije, jednostavnim odabirom gumba.

Pregled iz prvog lica

Sve poželjne lokacije mogu biti pregledane iz prvog lica, što pri prvom dolasku olakšava orijentaciju.

Galerija fotografija

Fotografije su uključene u prezentacijama te pridodaju dojmu lokacije koju se trenutno pregledava.

Rad bez interneta

SolutionBox je progresivna web aplikacija te kao takva radi i bez interneta, bez dodatnih instaliranja.